Log in


मासिक अथर्वशीर्ष पठण - फेब्रुवारी २०२०

२९ फेब्रुवारी २०२० रोजी

नमस्कार मंडळी

बृहन महाराष्ट्र मंडळाचा मासिक अथर्वशीर्ष पठणाचा कार्यक्रम शनिवार दिनांक २९ फेब्रुवारी - २०२० रोजी आयोजित करण्यात आलेला आहे. कार्यक्रमाबद्दल अधिक तपशील सोबत दिलेल्या फ्लायर मध्ये दिलेला आहे.

कृपया ह्या 0788165233 क्रमांकावर मॅसेज करून आपली उपस्थिती कळवावी.

कार्यकारिणी बृहन महाराष्ट्र मंडळ स्वित्झर्लंड


Forthcoming BMMS Events

28/29 March 2020

- Gudhi Padwa

03 May 2020

- Maharashtra Diwas + AGBM

29/30 August 2020

- Ganesh Utsav